ĐC: Xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam